Thursday, June 26, 2014

3563. World cup 2014- Brazil


این جام جهانی هم برامون خاطره ساز شد. مثل شونزده سال پیش و بازی با استرالیا و امریکا. شاید حتی کمی بیشتر.No comments: