Wednesday, May 18, 2011

975.برگرد، یادت را جا گذاشتی ...
نمی‌ خواهم عمری به این امید باشم كه برای بردنش برمی ‌گردی!!!
پ.ن. خیلی وقته که چنین امیدهای کودکانه ای ندارم.
دلم رو پس بده، بردن یادت پیشکش...
No comments: